١٠ فروردین. هیچ چیز بیخودی نیست

هیچ چیز بیخودی نیست. برنامه‌ای كلی و كامل در پس هر زندگی وجود دارد.

تو هم جزء این كل هستی، پس تو هم جزء این برنامه كلی و كامل هستی. وقتی كه در زندگی‌ات اتفاقات عجیب می‌افتد و از خودت می‌پرسی كه چرا، سر فرصت نگاه كن تا ببینی كه این اتفاقات به چه چیزهایی وابسته‌اند، آنگاه خواهی دید كه برای هر چیزی دلیلی وجود دارد. ممكن است دلایلی را كه می‌بینی برایت عجیب باشند، اما آن‌ها را قبول كن و از آنها درس بگیر و سعی نكن بر ضدشان بجنگی. زندگی ‌باید بدون تلاش پیش برود. گل برای شكوفایی در آفتاب تلاش نمی‌كند، پس چرا تو تلاش كنی در حالیكه در پناه عشق بیكران من هستی؟

اگر كه در تلاش هستی بدان كه از خودت است و جزو برنامه كامل من برای تو نیست. سادگی مُهر من است، پس زندگی‌ات را ساده نگهدار. همواره با من در تماس باش و خودت را ببین كه در عشق من شكوفا می‌شوی۔.

 

 

کتاب صدای کوچک