١٤ فروردین. همه چیز در دست خود تو است

كلید شادی و خشنودیت در درون تو است.

حالتی كه با آن هر روزت را شروع میكنی خیلی مهم است، می‌توانی روزت را خوش و یا ناراحت شروع كنی. می‌توانی با سرودی از شادی و شكر در قلبت بیدار شوی، با شادی زنده بودن، برای شگفتی زندگی كردن و برای هماهنگ بودن با روند هر زندگی. می‌توانی منتظر آن باشی كه روزی كه در پیش است بهترین را به تو بدهد و به این صورت بهترین را به خود جذب کنی و یا اینكه می‌توانی روزت را با بداخلاقی، نارضایتی و نامیزانی شروع كنی.

تو خود مسئول آنچه هستی كه امروز برایت می‌آورد و با این دانش تو مسئولیت بزرگتری داری تا كسانیكه بی‌خبرند.

هیچ‌كس دیگر را به غیر از خودت برای طرز فكرت نمی‌توانی سرزنش كنی. همه چیز در دست خود تو است.

 

کتاب صدای کوچک