١٥ فروردین. تنها انسان‌های قوی قادر خواهند بود كه این راه معنوی را طی كنند

در رَده ‌بندی زندگی كجا هستی؟ آیا به آخر رسیده‌ای و دوباره شروع به بالا رفتن كرده‌ای؟ آیا قبول كرده‌ای كه تمام چیزهای زندگی‌ات را رَها كنی و مرا اول قرار بدهی؟ نه از ترس، بلكه به خاطر عشق عمیقت به من و میل درونیت به انجام اِرادۀ من و قدم برداشتن در مسیر من.

آیا می‌توانی بگویی كه "اِراده‌ات انجام شود" و واقعا آن را قبول داشته باشی؟ و آماده به انجام هر كاری باشی كه من از تو می‌خواهم، حتی اگر به چشم بقیه عجیب و دیوانگی بیاید؟

برای این احتیاج به شجاعت، دانش و اطمینان عمیقی است كه نگذارد هیچ چیزی تعادلت را بر هم زند. تنها انسان‌های قوی قادر خواهند بود كه این راه معنوی را طی كنند. این راه برای كسانی نیست كه سر خود كار می‌كنند و نمی‌خواهند صدای مرا گوش بدهند.

در این راه معنوی میانبُری وجود ندارد. تو باید به دنبال رهایی خودت باشی و آن را به دست آوری.

 

کتاب صدای کوچک