سخن آخر

زندگی یک مقرب را در قالب داستان به تصویر کشیدم.کسی که داستان را خوانده باشد می تواند مفاهیم علمی، علمی و باارزش را در برخی از فصل ها درک کند.

این داستان اثرات خوب و بد را نشان می دهد. نکته مهم این است. همه چیز در این داستان واقعی است. تمام اتفاقات مرتبط در این داستان در خدمت راهنمایی خواننده به صورت سرگرم کننده است که خواننده فکر نکند همه چیز خشک است. و یا اینکه هرچیزی که شهرتش را تهدید کرد از طرف جادوگران سیاه بوده. خسارت های سرنوشت نباید به پای جادوی سیاه نوشته شود.

محض اطلاع بگذارید بگویم که یک جادوگر سیاه واقعی تنها به آنهایی توجه می کنند که از لحاظ روحانی دارای درجات بالایی هستند و کسانی که به مرحله ی تکامل بالایی رسیده اند. جادوگران سیاه فقط این افراد را مورد توجه قرار می دهند و سعی می کنند به هر روشی در آنها نفوذ کنند. جادوگرسیاه هرگز به چیزهایی ناقابل مانند، جادوکردن شیر برای شیرندادن، توجه نمی کنند. فقط آنهایی که در این زمینه دانش کمی دارند این خرافات را باور می کنند.

نوشتن این کتاب برای تبلیغ هیچ سازمان یا لژی با اسم های انتزاعی نیست تا به دنبال اعضا باشد و متعاقباً قربانی مراسمات آنها شوند. باید از آوردن اسامی لژهایی که علوم واقعی را آموزش نمی دهند، خودداری کنم.

برادران نور به آنهایی گفته می شود که یک سازمان زمینی نیستند و ساکنی روی زمین ندارند. مربوط به یک سازمان ارواح بالغ است که فقط در ماورا ملاقات می کنند.

هرکسی که در یادگیری سه صفحه ی کتاب خرد، موفق شود٬عضو این پیمان برادری می شود. هرکسی که به این سطح برسد بدون کوچکترین تلاشی، توجه برادران نور را جلب خواهد کرد.

از همه ی آنهایی که به کتاب من علاقمند بودند و خریدند تشکر می کنم.

نویسنده